TS Trillion

TS Trillion

About our products

TS Shampoo is the shampoo with the highest sales records on Talmo.com and on TV home shopping networks. As of today (Febuary 2020), TS has sold a total of 15.06 million units, which is approximately 357 times the height of Mount Everest and 11,545 times the height of the 63 Building.

Ապրանքներ

BEST
TS Trillion TS PREMIUM Treatment - շամպուն մազերի վերականգնման և աճի համար ֏8,850.00
TS Trillion Natural Premium TS Shampoo - շամպուն՝ մազերի կորուստը կանխելու համար ֏10,500.00
TS Trillion TS BD Shampoo - Թեփի դեմ բուժիչ շամպուն ֏11,550.00
TS Trillion TS GD Shampoo - Շամպուն դեռահասների համար ֏9,750.00
About

Number ONE in Korea

SHOP NOW